Mały ZUS

Mały ZUS

Od 1 lutego wszedł w życie nowy Mały ZUS Plus. Rok 2019 był pierwszym rokiem, w którym mali przedsiębiorcy mogli zacząć korzystać z ulgi o opłaceniu składek ZUS (tak zwanych składek od przychodu). w czasie tego roku zaszło wiele zmian prawnych oraz weszła w życie nowa ulga w postaci składek od dochodu.

Czym jest Mały ZUS?

Mały ZUS, przez niektórych nazywany składami od przychodu, jest ulgą dla przedsiębiorców, którzy osiągają niskie przychody z tytułu swojej działalności gospodarczej, którą prowadzą. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z ulgi mają, mogą opłacać składki ZUS liczone od indywidualnie wyliczonej podstawy. Postawa ta jest zależna od wysokości przychodu, jaką osiągnęła dana osoba w poprzednim roku rozliczeniowym.

Mały ZUS w 2020 roku

W tym roku przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulgi tylko w styczniu 2020 roku. Wynika to z faktu, że od 1 lutego 2020 roku weszła w życie nowa ustawa o składakach liczonych od dochodu. Ową ulgę nazywa się Mały ZUS Plus. Można uznać, że Mały ZUS Plus jest rozszerzeniem Mały ZUS, ale istnieją znaczące różnice pomiędzy nimi.

Kiedy można skorzystać z Małego ZUS?

Z Mały ZUS w styczniu 2020 roku mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przez minimum 60 dni w 2019 roku oraz nie mają prawa do skorzystania z preferencji w opłacaniu składek. Tak samo jak w 2019 roku przedsiębiorca może skorzystać z ulgi, jeśli nie przekroczył limitu przychodu. To jest 30-krotność płacy minimalnej obowiązującej w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 67 500zł. Warto zastanowić się, czy w Twojej firmie nie będzie potrzebny taki audyt podatkowy.

Jak wyliczyć składki Mały ZUS?

Aby wyliczyć podstawę wymiaru składek należy wyliczyć:

  • wartość średniego miesięcznego przychodu, czyli podzielić roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dnia kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzedzającym roku kalendarzowym i pomnożyć wynik razy 30.
  • Współczynnik na dany rok kalendarzowy, czyli podzielić prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok kalendarzowy przez minimalne wynagrodzenie oraz pomnożyć wynik przez 0,24.

Obie wartości należy pomnożyć i otrzymujemy ostateczną wartość podstawy do obliczenia składek ZUS. Wszystkie wyliczenia należy zaokrąglić do pełnych groszy.

Mały ZUS Plus – kto może skorzystać?

Od 1 lutego weszły zmiany w warunkach skorzystania z ulgi Mały ZUS. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus, jeśli osiągnęli przychody mniejsze niż 120 000zł. Zgłoszenie  należy złożyć albo do końca lutego lub do końca miesiąca, w którym działalność gospodarcza została została rozpoczęta lub wznowiona.

Wyliczenia dla Mały ZUS Plus

Podstawę składek Mały ZUS Plus należy wyliczyć na podstawie wzoru zawartego w aktualnej ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzedzającym roku kalendarzowym podzielić przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzedzającym roku kalendarzowym i pomnożyć wynik przez 30. Teraz wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy (czyli dwóch miejsc po przecinku) i przemnożyć przez stały współczynnik równy 0,5. Tak osiągniętą podstawę należy znowu zaokrąglić do pełnych groszy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *